تعمیر تجهیزات ازمایشگاه ، تعمیر اسپکتروفتومتری ، تعمیر سانتریفیوژها ، تعمیر ترازو رطوبت سنجی

تعمیر تجهیزات ازمایشگاه ، تعمیر اسپکتروفتومتری ، تعمیر سانتریفیوژها ، تعمیر ترازو رطوبت سنجی

در تعمیر با تعمبرات تجهبزات ازمایشگاهی موارد بسیار زیادی است که از اهمیت بالایی برخوردار است که به شرح

زیر به به اطلاع می رساند.

تجربه در تعمبر تجهبرات ازمایشگاه ها اعم از پزشکی و صنعتی و تحقیقاتی با توجه به پراکندگی دستگاه های ازمایشگاه ها.

تخصص در تعمیر تجهیز ازمایشگاهی که شامل دوره های کمپانی های سازنده و تحصیل در این خصوص است.

لذا لازم به ذکر است این دو مورد فوق در اولویت اول این مجموعه است که وجود دارد.

تامین قطعات در تعمیر تجهیزات ازمایشگاه نیز بسیار اهمیت دارد که باز این مورد در این مجموعه وجود دارد و

کلیه قطعات تجهیزات ازمایشگاه ها در این مجموعه مجود است اعم از قدیمی و جدید پس براحتی دستگاه خود

را به ما بسپارید.

تعمیر تجهیز ازمایشگاه ، تعمیر اسپکتروفتومتری ، تعمیر سانتریفیوژها ، تعمیر ترازو رطوبت سنجی

به عنوان نمونه تعمیرات و یا تعمیر اسپکتروفتومتری که کاری بسیار سخت و دارای حساسیت بسیار بالا

می باشد.

تعمیر اسپکتروفتومتری در دو نوع ایراد قابل بررسی است اول بخش تعمیر اسپکتروفتومتری قسمت مکانیک

که شامل :

موتورها و بخش نور و سیستم پیچیده ان که در این مجموعه با بالاترین تخصص و وجود قطعات کلیه اسپکتروفتومترها

قابل انجام است.

بخش الکترونیک نیز دارای اهمیت بلقوه ای است که ما برجسته ترین مهندسین را در این بخش داریم که باعث شاخص

شدن این مجموعه گردیده و هیچگونه محدودیتی در این بخش نداریم و کلیه اسپکتروفتومترها اعم از قدیمی و جدید

انجام می گیرد.

گارانتی پس از تعمیر اسپکتروفتومترها به مدت سه ماه در این مجموعه انجام می گیرد.

در صورت نیاز مراکز به گواهی کالیبراسیون نیز پس از هرگونه تعمیر اسپکتروفتومترها و یا سایر دستگاه ها

قابل انجام است و ارسال می گردد جهت این مورد.

لذا باعث مسرت است از کارهای ما در اینستاگرام شرکت بازدید فرمایید.

http://mohagheghazmatajhiz.com/service/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87/

mohagheghazma@

تعمیر تجهیز ازمایشگاه

تعمیر دستگاه ازمایشگاهی و تعمیر تجهیزات پزشکی

http://تعمیر تجهیزات ازمایشگاهی