تعمیر دستگاه ازمایشگاهی و تعمیر تجهیزات پزشکی

تعمیر دستگاه ازمایشگاهی و تعمیر تجهیزات پزشکی

تعمیر دستگاه ازمایشگاهی و تعمیر تجهیزات پزشکی سطح کیفیت قابل قبول.

هزینه واقعی کار انجام شده در ضمینه تعمیرات تجهیزات ازمایشگاهی و کنترل کیفی.

ما بر ان هستیم با  برنامه ریزی تجمیعی شامل زمان و هزینه بهترین خدمات را به جامعه ازمایشگاهی کشور در

ضمینه خدمات تعمیر تجهیزات ازمایشگاهی ارائه نماییم.شما میتوانید جهت گرفتن خدمات مناسب خود

در ضمینه تجهیزات ازمایشگاهی (تعمیرات)تجهیزات ازمایشگاهی با ما تماس بگیرید.

 تعمیر سانتریفیوژ ، تعمیر اسپکتروفتومتر

تعمیر دستگاه ازمایشگاهی کشاورزی،تعمیر دستگاه ازمایشگاهی کلاس a،تعمیر دستگاه ازمایشگاهی کلاس b،تعمیر  دستگاه ازمایشگاهی کمی و کیفی،

تعمیر دستگاه ازمایشگاهی انالیز،تعمیر دستگاه ازمایشگاهی مرجع،تعمیر دستگاه ازمایشگاهی کنترل،

تعمیر دستگاه ازمایشگاهی پزشکی،تعمیر دستگاه ازمایشگاهی سنسور،

تعمیر انواع اسپکتروفتومتر با هر برند.تعمیر ترازو سارتوریوس ،تعمیر ترازو رطوبت سنج و ……..

 تعمیر سانتریفیوژ ، تعمیر اسپکتروفتومتر

تعمیر اسپکتروفتومتر گریتینگ

تعمیر اسپکتروفتومتر نرم افزار

تعمیر اسپکتروفتومتر بیس لاین ،تعمیر اسپکتروفتومتر درزمان کوتاه

تعمیر انواع دستگاه ازمایشگاهی اعم از تعمیر تجهیزات ازمایشگاهی تحقیقاتی و تعمیر لوازم فرسوده تجهیزات ازمایشگاهی در صورت امکان .

در صورت عدم تعمیر بودن قطعات تجهیزات ازمایشگاهی این شرکت اقدام به تعویض قطعه می نماید.

شایان ذکر است تعمیر تجهیزات ازمایشگاهی در هر مرخله ای زیر نظر کارشناسان مجرب انجام می گیرد.

تعمیر دستگاه ازمایشگاهی در حوزه های مختلف توسط کارشناسان مجرب مربوط به ان دستگاه انجام می شود.

گارانتی پس از تعمیر دستگاه یا تجهیزات ازمایشگاهی و پزشکی طبق قانون مهندسی پزشکی به مدت سه ماه می باشد.

تعمیر تجهیزات ازمایشگاهی و کنترل کیفی و تعمیر تجهیزات ازمایشگاهی صنعتی و تعمیر تجهیزات پزشکی در حداقل زمان و کمترین هزینه

ممکن همراه با گواهی کالیبراسیون و  تنظیمات پیشرفته.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از تماس با تیم ما دریغ نفرمایید.

http://www.mohagheghazma.com

http://www.matlaboratory.org

گارانتی تعمیرات دستگاه ازمایشگاهی و خدمات پس از تعمیر.

تعمیر اسپکتروفتومتر در هر مدل
تعمیر الکترونیکی اسپکتروفتومتر