تعمیر تجهیز ازمایشگاهها صفر تا صد

تعمیر تجهیزات ازمایشگاهی

تعمیر تجهیز ازمایشگاهها صفر تا صد

تعمیر تجهیز ازمایشگاهها صفر تا صد

تعمیر انواع تجهیز ازمایشگاهها شامل انواع اسپکتوفتومتر در بخش های تعمیر اسپکتوفتومتر بخش الکترونیک و

تعمیر اسپکتوفتومتر گریتینگ . …..

تعمیر سانتریفیوژ بخش الکترونیک ، تعمیر سانتریفیوژ بخش مکانیک ، تعمیر سانتریفیوژ تعمیر موتور و ………….

تعمیر ترازو رطوبت سنجی ،تعمیر لودسل ترازو رطوبت سنجی ، تعمیر قطعات مستهلک ترازو رطوبت سنجی و …..

تعمیر انکوباتور ، تعمیر انکوباتور یخچال دار ، تعمیر انکوباتور ممرت ، ……..

تعمیر پ هاش متر ، تنظیم پ هاش متر رومیزی ، تعمیر پ هاش متر پرتابل ، الکترود پ هاش متر و ………

تعمیر تجهیز ازمایشگاهها در بخش های جنرال و تعمیر تجهیز ازمایشگاهها تخصصی و تعمیر تجهیز ازمایشگاهها صنعتی و تعمیر تجهیز ازمایشگاهها پزشکی.

تعمیر تجهیز ازمایشگاهها کروماتوگرافی ، تعمیر دستگاه کروماتوگرافی مایع ، تعمیر دستگاه کروماتوگرافی گاز ، و انواع قطعات تجهیزات کروماتوگرافی.

تعمیر تجهیز ازمایشگاهها دانشگاهی شامل تمامی تجهیز ازمایشگاهها گروه ها …………….بدون محدودیت.

تعمیر تجهیز ازمایشگاهها در شرکت محقق ازما تجهیز زیر نظر کارشناسان دوره دیده و کاملا تخصصی انجام می گیرد.

گارانتی و کالیبراسیون پس از تعمیر تجهیز ازمایشگاهها  .

گارانتی انواع تجهیز ازمایشگاهها پس از تعمیر ظبق قانون مهندسی پزشکی در شرکت محقق ازما تجهیز اعمال می شود.

کالیبراسیون پس ار تعمیر تجهیز ازمایشگاهها بنا بر درخواست متقاضی انجام می گیرد.

خدمات دیگری در زیر مجموعه تجهیزات ازمایشگاهی انجام می گیرد بشرح ذیل:

نصب تجهیز ازمایشگاهها ، اموزش انواع تجهیز ازمایشگاهها ، سرویس دوره ای تجهیز ازمایشگاهها، تنظیمات تجهیز ازمایشگاهها،

تعمیر تجهیز ازمایشگاهها صفر تا صد

رفع مشکل کامپیوتری تجهیز ازمایشگاهها در ناحیه نرم افزار.

تعمیر تجهیز ازمایشگاهها صفر تا صد در شرکت محقق ازما تجهیز انجام می گیرد بدین معنی که حتی تجهیز ازمایشگاهها مستهلک نیز بصورت

صفر تا صد بازسازی کامل می گردد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر از تماس با واحد فنی شرکت محقق ازما تجهیز دریغ نفرمایید

تعمیر اسپکتروفتومتر

 

 

شرکت محقق ازما تجهیز در ضمینه فروش و تعمیر و سرویس تجهیزات ازمایشگاهی و کنترل کیفی فعالیت دارد. تعمیر تجهیزات ازمایشگاهی، تعمیر سانتریفیوژ ،تعمیر اسپکتروفتومتر ، تعمیر ترازو رطوبت سنج

افزودن یک دیدگاه